Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

Kas900929
20:33
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaifyouleave ifyouleave
Kas900929
20:26
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viaxmartii xmartii

June 04 2017

Kas900929
18:13
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viascorpix scorpix

May 03 2017

Kas900929
12:58
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viascorpix scorpix
Kas900929
12:5713 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix

April 28 2017

Kas900929
17:26
0411 94d9
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
Kas900929
17:24
1695 8497 500
Reposted fromfascinating fascinating viascorpix scorpix
17:24
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
17:22
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaelchupacabra elchupacabra

June 21 2015

12:17
0372 fe63 500

feymark:

itshadrian:

gabyferret:

holy crap, WHAT IS THIS BEAUTY

I need this gorgeous creature.

PRE-INSTALLED PUPPYSOCKS

Kas900929
12:15
“ Jestem kaleką, jeśli chodzi o stosunki z ludźmi. ”
http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=4703852
Reposted fromspecialneeds specialneeds viabjureczko bjureczko

May 30 2015

17:09
7487 a5ca 500
Reposted fromerenyeager erenyeager viascorpix scorpix
Kas900929
17:08
1826 ffbf
Reposted fromsweet18 sweet18 viagoby goby

April 23 2015

19:24
4125 2e3b
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
Kas900929
19:24
Best Brandjacking Ever
Reposted fromPawelS PawelS viadziubkowa dziubkowa
Kas900929
19:24
Reposted fromciarka ciarka vialubie-lato lubie-lato
Kas900929
19:21
4166 b5a0 500
Reposted fromtworcze tworcze vianiemanieba niemanieba

March 16 2015

Kas900929
18:43
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viagoby goby
Kas900929
18:39
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viagoby goby
Kas900929
18:39
1409 a80e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaelchupacabra elchupacabra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl