Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

Kas900929
00:14
Chciałabym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi.
Kas900929
00:14
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viafoodforsoul foodforsoul
Kas900929
00:14
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viaWaszmaster Waszmaster
Kas900929
00:13
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaWaszmaster Waszmaster
Kas900929
00:12
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Kas900929
00:11

Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.

— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viafoodforsoul foodforsoul
Kas900929
00:11
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened viaCannonball Cannonball
00:10
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
Kas900929
00:10
7837 1b36 500
Reposted fromzrazik zrazik viajedriq jedriq
Kas900929
00:09
6698 28c0
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaedarcy edarcy
Kas900929
00:09
Albo ten uczuć jak się ma taki problem, o którym nie ma z kim pomówić. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball

November 12 2017

20:15
Kas900929
19:50
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadziubkowa dziubkowa
19:49
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viadziubkowa dziubkowa

November 03 2017

Kas900929
18:16
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
Kas900929
18:09
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix
Kas900929
18:08
6872 a308
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
Kas900929
16:20
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix
Kas900929
16:11
16:11
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl